Dr.Öğr.Üyesi
Gökçe CANDAN
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 63 67